ข่าวประชาสัมพันธ์

เริ่มลงทะเบียน  วันอังคาร ที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2566 เวลา 15:00 น.ถึง  วันศุกร์  ที่ 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 16:00 น. 


กำหนดการลงทะเบียนชุมนุม ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 

โปรดอ่าน :: ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนชุมนุม

1. การลงทะเบียนกิจกรรมสามารถลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์ Smartphone หรือเว็บไซต์ เข้าที่ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
2. นักเรียน 1 คน  มีสิทธิ์ เลือกลงทะเบียนได้ 1 ชุมนุมเท่านั้น และลงทะเบียนได้ครั้งเดียว "ไม่สามารถย้ายชุมนุมได้"
3. ให้นักเรียนลงทะเบียนชุมนุม 
วันอังคาร ที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2566 เวลา 15:00 น.ถึง  วันศุกร์  ที่ 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 16:00 น. 

4. การลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมให้ใช้ รหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ให้นักเรียนระดับชั้น ม.1 ,ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6,ทุกคน ปฏิบัติดังนี้

รหัสผู้ใช้   : รหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก                                     
รหัสผ่าน   : รหัสประจำตัวนักเรียน 5
 หลัก   

ตัวอย่าง :
ชื่อ   :  เด็กชายพชร ไทยรักดี
ผู้ใช้       
:   12345 (เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก)
รหัสผ่าน
   :    12345 (เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. กรณีนักเรียนลงทะเบียนไม่ได้ ต้องไม่ใช่  การเปลี่ยนแปลงกิจกรรมชุมนุม
    ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ งานกิจกรรมชุมนุม

    >> คณะครู  :: ห้องกลุ่มบริหารงานวิชาการ <<

6. นักเรียนที่ไม่เข้ามาเลือกกิจกรรมตามวัน-เวลาที่กำหนด  ทางระบบจะทำการสุ่มเลือกกิจกรรมที่ยังไม่เต็ม ให้กับนักเรียน โดยอัตโนมัติ