ติดต่อ กรณีพบปัญหาในการใช้งาน


ครูณัฐธิดา  สุระเสนา หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ครูธิดารัตน์  กุลพันธ์  เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา  500 หมู่ 1  ต.ศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 38210